Năng suất lao động là nguồn gốc tạo nên lợi nhuận cho doanh nghiệp, tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay lại đang tập trung quá nhiều vào các yếu tố bên ngoài như thị trường, đối thủ hay nóng lòng muốn mở rộng quy mô, mà thiếu chú trọng vào vấn đề hết sức quan trọng này.

Cải tiến năng suất lao động giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, ổn định bộ máy, gia tăng động lực của nhân sự, và tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn của doanh nghiệp trên thị trường.

ĐẶC BIỆT

Đây là khoá học được xây dựng từ những nghiên cứu bản chất của quản lý chất lượng đã được kiểm nghiệm thực tế tại hàng triệu doanh nghiệp trên khắp thế giới.

THIẾT KẾ
DÀNH CHO AI?

Chương trình đào tạo được thiết kế từ bản chất, đa dạng các đối tượng có thể tiếp cận một cách dễ dàng.

CHỦ DOANH NGHIỆP BUSINESS OWNER & CEO

Đối tượng quan trọng và nhận được đầy đủ nhất những kiến thức từ khoá học

QUẢN LÝ NHÂN SỰ HR MANAGER

Ổn định và tối ưu bộ máy nhân sự của doanh nghiệp

QUẢN LÝ VẬN HÀNH OPERATION MANAGER

Nâng cao các chỉ số hiệu quả vận hành của doanh nghiệp

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

CHỦ ĐỀ 1
CHỦ ĐỀ 2
CHỦ ĐỀ 3
CHỦ ĐỀ 4

NGUYÊN TẮC
CỦA CẢI TIẾN

Bản chất và tổng quan các phương pháp tải tiến năng suất

ĐO LƯỜNG
VÀ ĐÁNH GIÁ

Đi từ nền tảng của cải tiến là phải đo lường và đánh giá được

CÔNG THỨC
5S

Công cụ làm việc khoa học loại bỏ các lãng phí trong công việc

TRIẾT LÝ
KAIZEN

Phương pháp cải tiến liên tục đã được trở thành một triết lý

CHỦ ĐỀ 1

NGUYÊN TẮC
CỦA CẢI TIẾN

Bản chất và tổng quan các phương pháp tải tiến năng suất

CHỦ ĐỀ 1
CHỦ ĐỀ 2

ĐO LƯỜNG
VÀ ĐÁNH GIÁ

Đi từ nền tảng của cải tiến là phải đo lường và đánh giá được

CHỦ ĐỀ 2
CHỦ ĐỀ 3

CÔNG THỨC
5S

Công cụ làm việc khoa học loại bỏ các lãng phí trong công việc

CHỦ ĐỀ 3
CHỦ ĐỀ 4

TRIẾT LÝ
KAIZEN

Phương pháp cải tiến liên tục đã được trở thành một triết lý

CHỦ ĐỀ 4

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC