Khi nói đến việc giữ an toàn trong lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho các doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu. Doanh nghiệp và các nhà thầu có thể sử dụng bộ tiêu chuẩn ISO45001:2018

Trong đó, ISO45001:2018 là tiêu chuẩn được biết đến rộng rãi, cung cấp các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe lao động. Bộ tiêu chuẩn này giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp quản lý an toàn trong lao động và sức khỏe của doanh nghiệp mình.

INSIGHT

Trong ngành xây dựng, việc bảo hộ an toàn lao động và sức khỏe lao động là mối quan tâm sâu sắc của các nhà thầu vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và tiến độ của dự án

CÁC TIÊU CHUẨN PHỔ BIẾN NHẤT

ISO PRO tư vấn toàn diện đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn ISO quốc tế và Việt Nam, tại đây là các lựa chọn phổ biến được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhất.

ĐÀO TẠO TỔNG QUAN AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Mô tả nguyên tắc và các tiêu chí, yêu cầu chuẩn mực về hệ thống quản lí an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

ĐẠT CHỨNG NHẬN YÊU CẦU VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE LAO ĐỘNG

Sau khi Doanh nghiệp thỏa mãn được các tiêu chuẩn ISO45001, Doanh nghiệp sẽ nhận được quyết định sử dụng dấu chứng nhận và chứng chỉ ISO45001:2018

CAM KẾT DỊCH VỤ HẬU MÃI DÀI HẠN

Sau khi đạt được chứng chỉ, ISOPRO còn hỗ trợ Doanh nghiệp nhiều dịch vụ hậu mãi khác như: Kiểm tra và tối ưu định kì, tư vấn miễn phí 24/7, các dịch vụ khác (Bảo hộ nhãn hiệu, tư vấn thành lập DN…)

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ISO

PHA 1
PHA 2
PHA 3
PHA 4

TIẾP NHẬN
THÔNG TIN

ISO PRO nhận thông tin sơ bộ về yêu cầu tư vấn của khách hàng

TƯ VẤN
BAN ĐẦU

Hai bên thống nhất cách triển khai, chi phí và ký hợp đồng

KHẢO SÁT
CHI TIẾT

ISO PRO đến trực tiếp doanh nghiệp để nghiên cứu thực trạng

XÂY DỰNG
HỆ THỐNG

Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý đạt chuẩn phù hợp doanh nghiệp

PHA 5
PHA 6
PHA 7
PHA 8

TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG

Áp dụng vào thực tế, đào tạo tiêu chuẩn, hoàn thiện hệ thống

ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN

ISO PRO được uỷ quyền đăng ký với tổ chức có thẩm quyền

CHỨNG NHẬN
ĐẠT CHUẨN

Doanh nghiệp có giấy chứng nhận khi hoàn thành đánh giá

CẢI TIẾN
ĐỊNH KỲ

ISO PRO đồng hành với doanh nghiệp để liên tục tối ưu hệ thống

PHA 1

TIẾP NHẬN
THÔNG TIN

ISO PRO nhận thông tin sơ bộ về yêu cầu tư vấn của khách hàng

PHA 1
PHA 2

TƯ VẤN
BAN ĐẦU

Hai bên thống nhất cách triển khai, chi phí và ký hợp đồng

PHA 2
PHA 3

KHẢO SÁT
CHI TIẾT

ISO PRO đến trực tiếp doanh nghiệp để nghiên cứu thực trạng

PHA 3
PHA 4

XÂY DỰNG
HỆ THỐNG

Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý đạt chuẩn phù hợp doanh nghiệp

PHA 4
PHA 5

TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG

Áp dụng vào thực tế, đào tạo tiêu chuẩn, hoàn thiện hệ thống

PHA 5
PHA 6

ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN

ISO PRO được uỷ quyền đăng ký với tổ chức có thẩm quyền

PHA 6
PHA 7

CHỨNG NHẬN
ĐẠT CHUẨN

Doanh nghiệp có giấy chứng nhận khi hoàn thành đánh giá

PHA 7
PHA 8

CẢI TIẾN
ĐỊNH KỲ

ISO PRO đồng hành với doanh nghiệp để liên tục tối ưu hệ thống

PHA 8

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

HOTLINE 24/7