HỢP CHUẨN PALET PHẲNG CÔNG DỤNG CHUNG DÙNG CHO TRUNG CHUYỂN HÀNG HÓA

TCVN 9023:2011 (ISO/TR 10233:1989)

Chứng nhận sản phẩm Palet phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa theo TCVN 9023:2011 (ISO 10233:1989). Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Palet phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.

Tiêu chuẩn này qui định các mức đặc tính khuyến nghị của palét được thử theo ISO 8611-1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho palét phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa.

Các mức đặc tính khuyến nghị liên quan đến hai loại palét:

– Loại N (bình thường) là yêu cầu tối thiểu thích hợp cho số lượng lớn palét dùng trong trung chuyển;

– Loại S (đặc biệt) là yêu cầu tối thiểu thích hợp cho số lượng lớn palét, ví dụ như palét hai đường nâng, palét bốn đường nâng chuyên dùng trong trung chuyển.

Với các mẫu thử không giống như các mẫu thử trong quy trình thử của tiêu chuẩn này thì phép thử phải được thực hiện càng giống như mô tả càng tốt, và ghi lại các sai lệch so với quy trình thử trong báo cáo thử nghiệm.

INSIGHT

Đáp ứng những thủ tục, yêu cầu bắt buộc của nhà nước trước khi đưa ra thị trường nhằm đảm bảo chât lượng của sản phẩm và thể hiện uy tín của Doanh nghiệp

CÁC HỢP CHUẨN PHỔ BIẾN TRONG SẢN XUẤT PALET – BAO DỆT

ISO PRO tư vấn toàn diện đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn ISO quốc tế và Việt Nam, tại đây là các lựa chọn phổ biến được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhất.

HỢP CHUẨN PALET PHẲNG CÔNG DỤNG CHUNG DÙNG CHO TRUNG CHUYỂN HÀNG HÓA

Sản phẩm Palet phẳng công dụng chung dùng cho trung chuyển hàng hóa cần chứng nhận hợp chuẩn theo TCVN 9023:2011 (ISO 10233:1989) trước khi được đưa ra thị trường

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỢP QUY

PHA 1
PHA 2
PHA 3
PHA 4

TIẾP NHẬN
THÔNG TIN

ISO PRO nhận thông tin sơ bộ về yêu cầu tư vấn của khách hàng

TƯ VẤN
BAN ĐẦU

Hai bên thống nhất cách triển khai, chi phí và ký hợp đồng

KHẢO SÁT
CHI TIẾT

ISO PRO đến trực tiếp doanh nghiệp để nghiên cứu thực trạng

XÂY DỰNG
HỆ THỐNG

Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý đạt chuẩn phù hợp doanh nghiệp

PHA 5
PHA 6
PHA 7
PHA 8

TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG

Áp dụng vào thực tế, đào tạo tiêu chuẩn, hoàn thiện hệ thống

ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN

ISO PRO được uỷ quyền đăng ký với tổ chức có thẩm quyền

CHỨNG NHẬN
ĐẠT CHUẨN

Doanh nghiệp có giấy chứng nhận khi hoàn thành đánh giá

CẢI TIẾN
ĐỊNH KỲ

ISO PRO đồng hành với doanh nghiệp để liên tục tối ưu hệ thống

PHA 1

TIẾP NHẬN
THÔNG TIN

ISO PRO nhận thông tin sơ bộ về yêu cầu tư vấn của khách hàng

PHA 1
PHA 2

TƯ VẤN
BAN ĐẦU

Hai bên thống nhất cách triển khai, chi phí và ký hợp đồng

PHA 2
PHA 3

KHẢO SÁT
CHI TIẾT

ISO PRO đến trực tiếp doanh nghiệp để nghiên cứu thực trạng

PHA 3
PHA 4

XÂY DỰNG
HỆ THỐNG

Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý đạt chuẩn phù hợp doanh nghiệp

PHA 4
PHA 5

TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG

Áp dụng vào thực tế, đào tạo tiêu chuẩn, hoàn thiện hệ thống

PHA 5
PHA 6

ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN

ISO PRO được uỷ quyền đăng ký với tổ chức có thẩm quyền

PHA 6
PHA 7

CHỨNG NHẬN
ĐẠT CHUẨN

Doanh nghiệp có giấy chứng nhận khi hoàn thành đánh giá

PHA 7
PHA 8

CẢI TIẾN
ĐỊNH KỲ

ISO PRO đồng hành với doanh nghiệp để liên tục tối ưu hệ thống

PHA 8

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

HOTLINE 24/7
iso pro luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?