Các vật liệu cát nghiền và cốt liệu xây dựng được tuân thủ theo quy chuẩn của Bộ Xây Dựng đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như môi trường

Cát nghiền và cốt liệu xây dựng thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 (sản phẩm hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu trữ, bảo quản, sử dụng hợp lí và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho con người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường) 

Theo QCVN16:2019/BXD, Cốt liệu xây dựng và cát nghiền cần phải đạt chứng nhận hợp quy trước khi được đưa ra thị trường.

INSIGHT

Đáp ứng những thủ tục, yêu cầu bắt buộc của nhà nước trước khi đưa ra thị trường nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường

CÁC HỢP QUY PHỔ BIẾN TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

ISO PRO tư vấn toàn diện đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn ISO quốc tế và Việt Nam, tại đây là các lựa chọn phổ biến được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhất.

HỢP QUY CÁT NGHIỀN CHỨNG NHẬN HỢP QUY CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Theo QCVN16:2019/BXD, Cát nghiền cho bê tông và vữa cần phải đạt chứng nhận hợp quy trước khi được đưa ra thị trường

HỢP QUY CỐT LIỆU XÂY DỰNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỐT LIỆU XÂY DỰNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Theo QCVN16:2019/BXD, Cốt liệu xây dựng cần phải đạt chứng nhận hợp quy trước khi được đưa ra thị trường

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỢP QUY

PHA 1
PHA 2
PHA 3
PHA 4

TIẾP NHẬN
THÔNG TIN

ISO PRO nhận thông tin sơ bộ về yêu cầu tư vấn của khách hàng

TƯ VẤN
BAN ĐẦU

Hai bên thống nhất cách triển khai, chi phí và ký hợp đồng

KHẢO SÁT
CHI TIẾT

ISO PRO đến trực tiếp doanh nghiệp để nghiên cứu thực trạng

XÂY DỰNG
HỆ THỐNG

Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý đạt chuẩn phù hợp doanh nghiệp

PHA 5
PHA 6
PHA 7
PHA 8

TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG

Áp dụng vào thực tế, đào tạo tiêu chuẩn, hoàn thiện hệ thống

ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN

ISO PRO được uỷ quyền đăng ký với tổ chức có thẩm quyền

CHỨNG NHẬN
ĐẠT CHUẨN

Doanh nghiệp có giấy chứng nhận khi hoàn thành đánh giá

CẢI TIẾN
ĐỊNH KỲ

ISO PRO đồng hành với doanh nghiệp để liên tục tối ưu hệ thống

PHA 1

TIẾP NHẬN
THÔNG TIN

ISO PRO nhận thông tin sơ bộ về yêu cầu tư vấn của khách hàng

PHA 1
PHA 2

TƯ VẤN
BAN ĐẦU

Hai bên thống nhất cách triển khai, chi phí và ký hợp đồng

PHA 2
PHA 3

KHẢO SÁT
CHI TIẾT

ISO PRO đến trực tiếp doanh nghiệp để nghiên cứu thực trạng

PHA 3
PHA 4

XÂY DỰNG
HỆ THỐNG

Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý đạt chuẩn phù hợp doanh nghiệp

PHA 4
PHA 5

TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG

Áp dụng vào thực tế, đào tạo tiêu chuẩn, hoàn thiện hệ thống

PHA 5
PHA 6

ĐĂNG KÝ
CHỨNG NHẬN

ISO PRO được uỷ quyền đăng ký với tổ chức có thẩm quyền

PHA 6
PHA 7

CHỨNG NHẬN
ĐẠT CHUẨN

Doanh nghiệp có giấy chứng nhận khi hoàn thành đánh giá

PHA 7
PHA 8

CẢI TIẾN
ĐỊNH KỲ

ISO PRO đồng hành với doanh nghiệp để liên tục tối ưu hệ thống

PHA 8

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

HOTLINE 24/7
iso pro luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?