Có hàng chục nghìn tiêu chuẩn ISO khác nhau, chưa kể các bộ tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế khác, người làm kinh doanh và quản lý sản xuất dễ dàng bị choáng ngợp khi muốn tìm cách thức tốt nhất để quản lý chất lượng cho doanh nghiệp của mình.

Đó là lý do mà khoá học Nguyên lý quản lý chất lượng ra đời: giúp tất cả những người quan tâm nắm được gốc rễ và bản chất của chủ đề này.

Mục tiêu của chúng tôi là bạn có thể dễ dàng đưa ra được các quyết định chính xác về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp nhất với đặc thù riêng biệt của tổ chức.

ĐẶC BIỆT

Đây là khoá học được xây dựng từ những nghiên cứu bản chất của quản lý chất lượng đã được kiểm nghiệm thực tế tại hàng triệu doanh nghiệp trên khắp thế giới.

THIẾT KẾ
DÀNH CHO AI?

Chương trình đào tạo được thiết kế từ bản chất, đa dạng các đối tượng có thể tiếp cận một cách dễ dàng.

CHỦ DOANH NGHIỆP BUSINESS OWNER & CEO

Đối tượng quan trọng và nhận được đầy đủ nhất những kiến thức từ khoá học

QUẢN LÝ SẢN XUẤT PRODUCTION MANAGER

Hiểu rõ đầy đủ và bản chất của toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, vận hành dịch vụ

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO ISO ISO TRAINING SPECIALIST

Xây chắc nền tảng về các nguyên tắc quản lý chất lượng

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

CHỦ ĐỀ 1
CHỦ ĐỀ 2
CHỦ ĐỀ 3
CHỦ ĐỀ 4

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
HƯỚNG VỀ
KHÁCH HÀNG

Đưa ra chỉ dẫn cụ thể để doanh nghiệp thực sự đặt khách làm trung tâm trong mọi hoạt động

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
THỐNG NHẤT
TỔ CHỨC

Đảm bảo được tất cả các thành viên sẽ hướng đến và đi theo các mục tiêu của tổ chức

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
PHÁT TRIỂN
ĐỘI NGŨ

Nhằm giữ chân nhân viên chất lượng, thúc đẩy họ phát triển năng lực và truyền động lực

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
PHÂN TÍCH
CÔNG VIỆC

Đảm bảo không bỏ sót và làm rõ được các công việc, tạo ra nền tảng để xây dựng hệ thống

CHỦ ĐỀ 5
CHỦ ĐỀ 6
CHỦ ĐỀ 7
CHỦ ĐỀ 8

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
XÂY DỰNG
HỆ THỐNG

Yếu tố tiên quyết cần có để doanh nghiệp có thể vận hành một cách hiệu quả và tối ưu

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
CẢI TIẾN
NĂNG SUẤT

Cải tiến liên tục chính là chìa khoá để cạnh tranh và làm ra lợi nhuận của doanh nghiệp

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
ĐƯA RA
QUYẾT ĐỊNH

Các hướng dẫn về cách thức vận hành hệ thống và nguyên tắc để ra được quyết định đúng

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
QUAN HỆ
ĐỐI TÁC

Bên cạnh nội bộ, xây dựng các quan hệ đối tác bền vững cũng là một công việc vô cùng thiết yếu

CHỦ ĐỀ 1

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
PHÁT TRIỂN
ĐỘI NGŨ

Đưa ra chỉ dẫn cụ thể để doanh nghiệp thực sự đặt khách làm trung tâm trong mọi hoạt động

CHỦ ĐỀ 1
CHỦ ĐỀ 2

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
THỐNG NHẤT
TỔ CHỨC

Đảm bảo được tất cả các thành viên sẽ hướng đến và đi theo các mục tiêu của tổ chức

CHỦ ĐỀ 2
CHỦ ĐỀ 3

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
PHÁT TRIỂN
ĐỘI NGŨ

Nhằm giữ chân nhân viên chất lượng, thúc đẩy họ phát triển năng lực và truyền động lực

CHỦ ĐỀ 3
CHỦ ĐỀ 4

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
PHÂN TÍCH
CÔNG VIỆC

Đảm bảo không bỏ sót và làm rõ được các công việc, nền tảng để xây dựng hệ thống

CHỦ ĐỀ 4
CHỦ ĐỀ 5

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
XÂY DỰNG
HỆ THỐNG

Yếu tố tiên quyết cần có để doanh nghiệp có thể vận hành một cách hiệu quả và tối ưu

CHỦ ĐỀ 5
CHỦ ĐỀ 6

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
CẢI TIẾN
NĂNG SUẤT

Cải tiến liên tục chính là chìa khoá để cạnh tranh và làm ra lợi nhuận của doanh nghiệp

CHỦ ĐỀ 6
CHỦ ĐỀ 7

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
ĐƯA RA
QUYẾT ĐỊNH

Các hướng dẫn về cách thức vận hành hệ thống và nguyên tắc để ra được quyết định đúng

CHỦ ĐỀ 7
CHỦ ĐỀ 8

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ
QUAN HỆ
ĐỐI TÁC

Bên cạnh nội bộ, xây dựng các quan hệ đối tác bền vững cũng là một công việc vô cùng thiết yếu

CHỦ ĐỀ 8

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC